دهکده جهانی حقوق ، دادگر
به وب سایت حقوقی ،تحلیلی تنورجه خوش آمدید .

 : مرتبه

معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی  "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.


ادامه مطلب
 : مرتبه

معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی  "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.


ادامه مطلب
 : مرتبه

دادخواست اصلی، به عنوان سند آغازگر محاکمه، پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد، دادگاه را مکلف می نماید که رسیدگی را شروع کند. 

تشریفات تعیین جلسه دادرسی:

این تشریفات با توجه ب مواد 64 و 66 ق.آ.د.مدنی به عمل می آید. ذکر این نکته حایز اهمیت است که پس از صدور دستور تعیین وقت، دادگاه علی الاصول نمی تواند در خلال دادرسی، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه دعوت دهد  تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت نماید.

 

ادامه مطلب
 : مرتبه

جلسه در لغت به معنی نشست آمده است. دادرسی نیز همانطور که گفته شد به معنی رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه آمده است.بنابراین معنای لغوی جلسه دادرسی، نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می شود و معنی اصطلاح بر معنی لغوی آن منطبق است. بنابراین چنانچه قاضی مرجع قضایی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا رسیدگی کند، جلسه دادرسی تشکیل شده است.

 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده است و در عرف قضایی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است که در تبصره ذیل ماده 450 ق.آ.د.مدنی به کار رفته است.این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است.

 

ادامه مطلب
 : مرتبه

 
عطف به ما سبق نشدن قوانین یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد که به خوبی از مواد قانون اساسی کشور مستفاد می گردد. منظور این است که قاضی نمیتواند قانون لاحق و جدید تصویب شده را به مصادیق سابق تسری دهد،و همچنین افعالی را که پیش از آن قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات نماید.

 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

یکی از قواعد پرکاربرد فقهی قاعده زوال مانع است که با تعبیر «اذا زال المانع عاد الممنوع» از آن تعبیر می شود. بر اساس این قاعده هرگاه امری در اثر وجود مانعی، از نظر عقلی، شرعی یا عرفی ممتنع گشته باشد، با از بین رفتن آن مانع، به حالت اولیه خود باز می گردد. 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

با شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج آشنا شویم :

 اکثر اوقات برای مردم این سئوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد ؟ آیا این شرایط قابل اعمال است ؟ ضمانت اجرای آن چیست ؟ آیا محاکم به این شرایط توجه مینمایند ؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نگردند حقی از بانوان پایمال می گردد ؟ جهت روشن شدن هر چه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان نموده و هر یک از آنها توضیح داده میشود تا به هر شبهه ای در این خصوص پاسخ داده شود .


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  شرایط ضمن عقد در سند ازدواج گنجانده شد . نکته قابل توجه این است که این ۱۲ شرط تماماً حقوق زن را مورد تاکید قرار داده است و هیچکدام از آنها هیچ حقی از مرد را در بر ندارد قانون مدنی هیچ قدرت اجرایی خاصی برای اعاده حقوق مردان ندارد 

ادامه مطلب
 : مرتبه

 

در امور مدنی رأی دادگاه به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد و اصولاً هیچ رأیی به اجرا گذاشته نمی شود مگر آن که برابر قانون به مخاطب ابلاغ شده باشد. ابهامی که در مورد ابلاغ آرای محاکم وجود دارد این است که رأی دادگاه در پرونده هایی که دارای وکیل است به وکیل ابلاغ می شود یا موکل او و یا باید به هر دو نفر ابلاغ شود. همچنین در صورت فوت وکیل یا عدم اقدام به موقع او برای اعتراض به رأی موکل چه حقوقی دارد و چه آثاری بر ابلاغ رأی به وکیل بار می شود. برای پاسخ به این پرسشها توجه به نکات زیر مفید خواهد بود.


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

تسبیب در جنایت یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، مثل آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
سبب در فرهنگ لغت فارسی به معنی رسیدن به چیزی آمده و مبسبب هم به عنوان وسیلۀ رسیدن به چیزی مطرح شده است.
 

ادامه مطلب
 : مرتبه

 

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود. 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

 

تعریف ضمان و اقسام آن

 

معنای ضمان:

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و كفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.

 

 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهریه می باشد.
اگر مهریه، عین معین باشد به مجرد تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و او حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه همچون فروش و اجاره آن را خواهد داشت. اگر مهریه عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد شوهر موظف به ادای آن خواهد بود و زن می تواند آنرا مطالبه کند. مگر اینکه مدت زمان خاص یا اقساطی جهت تأئیدیه آن منظور شده باشد.

 


ادامه مطلب
 : مرتبه

 

تفويض مهر (اختيار تعيين مهريه)

مراد از تفويض مهر اينست که در ضمن عقد نکاح ، اختيار تعيين مهريه را مي توان به يکي از زوجين ياشخص ثالث واگذار کرد و در اين صورت به زنمفوضه المهر گفته مي شود .

 

 


ادامه مطلب

تمامی مطالب این وبلاگ محفوظ می باشد<امیر علی >طراحی شده توسط