وب سایت حقوقی ، تحلیلی تنورجه کاشمر

به وب سایت حقوقی ،تحلیلی و گردشگری تنورجه کاشمر خوش آمدید .

- تعيين و حساب مواعد آ . د . م

فصل اول - تعيين و حساب مواعد

ماده 442 -

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

‌ماده 443 -

از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

‌ماده 444 -

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.

‌ماده 445 -

موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.

‌ماده 446 -

كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.

‌ماده 447 -

چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود شامل ديگران نيز خواهد‌شد.

‌ماده 448 -

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.

‌ماده 449 -

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد

ماده 450 -

مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.

‌ماده 451 -

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

‌ماده 452 -

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.

‌ماده 453 -

درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 9:43 بعد از ظهر  توسط   | 

بستهept

با سلام خدمت دانشجویان عزیز همانطور که مطلع هستید آزمون تافل دکتری دانشگاه آزادeptکه واقعا ساده ترین آزمون تافل در بین آزمونهای تافل برگزار شده در ایران می باشد و از ویزگی های ساده بودن آن عدم سنجش توانایی لیسینیگ است.وچرا ما گفتیم این آزمون ساده است؟؟/شرکت کنندگان این آزمون را اکثرا دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل میدهند که برای قبولی در این آزمون نیاز مبرم به نمره بالای 50 از 100 یا همان 500 از 1000 میباشند..بسته ما که توسط یک تیم سه نفره در طی 6 ماه مطالعات و بررسی و همچنین شرکت کردن هر سه کارشناس در سه دوره این آزمون وقبولی هرسه آنهابا نمره بیش از 70 فقط و فقط برای اینکه بتوانیم بهترین بسته و کاملترین بسته را برای قبولی قطعی شما عزیزان در صورت مطالعه کامل این بسته فراهم کنیم،تهیه شده است...براستی که این آزمون ساده است ولی به دلیل منابع زیاد معرفی شده دانشجویان سردرگم هستند...با آروزی موفقیت برای شما عزیزان
 
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 8:19 بعد از ظهر  توسط   | 

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضعیت کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی


ماده 1- هیئت سه نفره منتخب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که عبارتند از معاون اجرائی ریاست قوه قضائیه مدیر کل اموزش و گزینش استخدام قضات، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری (آقایان عباسی فرد، میر حجازی، منتظری) براساس مواد این دستورالعمل نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قوه قضائیه از اداری به قضائی اقدام می نمایند.
ماده 2- جلسات هیئت در محل اداره کل آموزش تشکیل و دبیر هیئت با نظر اعضاء انتخاب می شود و هزینه جلسات و آزمون و غیره در داخل اعتبارات مالی اداره کل اموزش قابل محاسبه می باشد.
تبصره- تعداد جلسات و زمان آن بستگی به میزان داوطلبین دارد و در هر هفته حداقل یک جلسه و در صورت نیاز دو جلسه در هر هفته خواهد بود.
ماده 3- داوطلبین تبدیل وضعیت لازم است تقاضای خود را کتباً بانضمام مدارک مندرج در ماده 7 این دستورالعمل به دفتر هیئت به نفره تسلیم تا پس از دستور ثبت و تشکیل پرونده نسبت بانجام آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت اخلاقی و عدالت برابر و مواد آتی اقدام گردد.
ماده 4- زمان برگزاری علمی در هر چهار ماه یکبار با توجه به امکانات اداره کل آموزش برگزار خواهد گردید.
ماده5- برای اخراز صلاحیت اخلاقی ، توان کاری، شغلی، اجتماعی و عدالت فرد او ؟ اداره کل اموزش به صورت محرمانه از حراست مرکزی دادگستری ، وزارت اطلاعات به طرفق مقتضی استعلام خواهد کرد و در مواردی که اعضای هیئت استعلام و لازم نبیند مراتب را به اداره کل اموزش اعلام و در این صورت پذیرش در آزمون علمی کافی برای احراز صلاحیت تبدیل از اداری به قضایی می باشد.
تبصره: چنانچه حراست مرکزی دادگستری یا وزارت اطلاعات در مهلت دو ماه از تاریخ استعلام پاسخ لازم را ندهد. هیئت راساً نسبت به وضعیت متقاضی تصمیم خواهد گرفت.
ماده 6- برای احراز عدالت فرد او طلب لازم است حداقل دو نفر که مورد تائید هیئت سه نفره باشند نسبت به تعدیل ویا توئیق داوطلب صراحتاً اعلام نظر نمایند.
تبصره 1- از کلیه داوطلبین پس از قبولی در آزمون علمی و احراز صلاحیت بوسیله هیئت مصاحبه بعمل خواهد آمد.
تبصره 2- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت مثبت ارزیابی گردد، براسا تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزش مصوب 4/4/59 از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف بوده و از طریق مدیر کل اموزش محل خدمت متقاضی مشخص و پیشنهاد صدور ابلاغ قضائی بعنوان قاضی تحقیق به اداره کل کارگزینی داده خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت برای تصدی قضاء از لحاظ علمی و عملی ضعف تشخیص داده شد حسب مورد هیئت نسبت به تعیین مدت کارآموزی اتخاذ تصمیم خواهد شد و پس از طی دوره از داوطلب مجدداً مصاحبه بعمل خواهد امد.
تبصره 4- چنانچه صلاحیت داوطلب از نظر هیئت سه نفره جهت تصدی منصب قضاء احراز نگردیده داوطلب کماکان در سمت قبلی بکار اداری انتقال خواهد داشت.
ماده 7- مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین موضوع ماده 4 قانون استخدام قضات عبارتند از:
1- ارائه درخواست کتبی از ناحیه داوطلب
2- ارائه حکم کارگزینی ؟؟ در ردیف 9 حکم حقوقی
3- ارائه گواهی 5 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن
4- ارائه گواهینامه لیسانس حقوق قضائی و یا لیسانس الهیات گرایش مبانی فقه حقوق از دانشگاههای معتبر
5- به مدرک تحصیلی داوطلبانه لیسانس خود را بعنوان معادل اخذ نموده مانند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
تبصره- ارائه گواهی نامه موقت تحصیلی به هنگام ثبت نام کافی است.
ماده 8- اداره کل کارگزینی مکلف است پس از معرفی داوطلب بوسیله اداره کل آموزش پیشی نویس ابلاغ قضائی را تهیه و بعنوان ریاست قوهق ضائیه ارسال نماید.
ماده 9 - مذاکرات تصمیمات و شرح اقدامات هیئت دردفتر مخصوصی ثبت و به منظور پیگیری امور جاریه یک نفر از کارمندان اداره کل آموزش به عنوان مدیر دفتر هیئت سه نفره تعیین و امر محوله را تحت نظر دفتر کمیسیون تا حصول نتیجه نهایی اجرا نماید.
ماده 10- این دستورالعمل بر 10 ماده و 7 تبصره به تصویب رسیده و دستورالعملهای قبلی ملغی الاثر اعلام می گردد
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 11:20 بعد از ظهر  توسط   | 

"علیرضا رشیدیان" استاندار جدید خراسان رضوی کیست؟

هیئت وزیران در جلسه امروز(چهارشنبه) خود "علیرضا رشیدیان" را به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب کرد.
حسین محمدزاده رئیس‌ مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفتگو با  خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران در تشریح برخی سوابق اجرایی "علیرضا رشیدیان" استاندار جدید خراسان رضوی که امروز به عنوان با تصمیم هیئت دولت انتخاب شد، گفت: وی در دوران سازندگی و اصلاحات مدیر کل اطلاعات خراسان بزرگ بوده است.

محمدزاده در ادامه افزود: رشیدیان همچنین در دوران اصلاحات، معاونت وزیر اطلاعات را بر عهده داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران هیئت دولت در جلسه امروز(چهارشنبه) که به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، "علیرضا رشیدیان" را به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی منصوب کرد.

پیش از این، حسین فروزان‌مهر استاندار خراسان رضوی بود.ومدیر این وب سایت علی طالبی انتصاب به جا و شایسته جناب رشیدیان را تبریک و آنرا عیدی نوروز باستانی سال 93  به غیور مردان خراسان رضوی می داند
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته گذشته در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان هرمزگان از انتخاب استاندار خراسان رضوی تا پایان سال جاری خبر داده بود.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:54 بعد از ظهر  توسط   | 

پذيرش دانشجوي دكتري در پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392


بسمه تعالی

پذيرش دانشجوي دكتري در پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

 پرديس 2 دانشگاه شهید بهشتی در راستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي به ويژه در مقطع دكتري تخصصي، براي نیمسال  دوم سال تحصيلي 93-1392 در  24 رشته طبق ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از طریق آزمون ورودي اختصاصی دانشجــوي دكتري تخصصي مي پذيرد. شرايط داوطلبان و مشخصات رشته‌های تحصيلي مقطع دكتري براي شركت در آزمون ورودي به شرح زير است:

الف  شرايط عمومي

1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2 - نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب  شرايط اختصاصي

1 - دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر از دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور كه به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

تبصره: متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد ، مجاز به شركت در آزمون ورودي نيستند.

2 - داشتن حداقل ميانگين كل 14 از 20 در مقطع كارشناسي ارشد و یا معادل آن برای دانشگاه‌های سایر کشورها.

3 - دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ 30/11/1392 مي‌توانند در آزمون شركت نمايند.

ج ‌- شيوه برگزاري آزمون تخصصی

آزمون ورودي مقطع دكتري تخصصي معمولا در دو مرحله  به صورت زير برگزار مي‌شود.  نمره كل داوطلب كه ملاك پذيرش است  از تركيب نمرات كسب شده در اين دو مرحله حاصل مي شود.

 

1 - آزمون كتبي:

اين آزمون به صورت تخصصي و مختص هر رشته برگزار ميگردد. تاثير نمره آزمون كتبي در پذيرش نهايي 50 درصد نمره كل داوطلب است.

 

2 - بررسي سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي ومصاحبه :

در اين مرحله سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي داوطلب توسط اعضاء هيئت علمي گروه آموزشي ذيربط بررسي و مصاحبه حضوري برگزار مي شود. امتياز قابل كسب دراين مرحله 50 درصد نمره كل داوطلب است.

تاريخ دقيق برگزاري مصاحبه همزمان با اعلام اسامي پذيرفته شدگان مرحله آزمون كتبي متعاقباً، از طريق سايت پردیس اعلام مي‌گردد .

 

3 - نتايج :

مجموع نمرات کسب شده هر داوطلب از آزمون های مراحـل اول و دوم، تعييـن كننـده پذيرش نهايـي است.

 

د جدول زمان بندي مربوط به برگزاري آزمون:

زمان آزمون در نیمه اول اسفند ماه 1392 خواهد بود. لطفا داوطلبان  برای اطلاع از مکان، روز و ساعت برگزاری آزمون برای هر رشته گرایش یک هفته پس از اتمام ثبت نام به http://www.sbu.ac.ir/pardis/PARDIS2  مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

ه - هزينه تحصيلي (شهريه ):

 ميزان تقريبي شهريه مقطع دكتري براي رشته /گرایشها  مختلف  در حدود  500 میلیون ریال برای 4 سال تحصیلی است. پرداخت شهريه براي كليه پذيرفته شدگان الزامي است .

 

و- محل تشكيل  کلاسها:

 كلاسهای درس در محل پردیس 2 دانشگاه واقع در تهران شهرک اکباتان تشکیل می‌شود.

 

ح سایر اطلاعات مورد نیاز داوطلبان:

1 - تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت است.

 2 - چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد يكي از شرايط فوق نبوده است بلافاصله از ثبت نام، شركت در امتحان و يا ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3 - در صورت تغيير شماره تلفن و آدرس اعلام شده، داوطلب بايد مراتب را سريعاً به اطلاع واحد آموزش در پردیس برساند.

4 - در صورت قبولي، شروع به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صلاحيت عمومي وي از سوي هيأت مركزي گزينش دانشجو مي‌باشد.

5 - حد نصاب وسقف لازم براي تشكيل كلاس هاي درس در هر رشته /گرايش، مطابق آئین نامه های داخلی دانشگاه شهید بهشتی رعایت خواهد شد و مطابق آنها دانشگاه تصمیم مقتضی را در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل کلاس اتخاذ خواهد نمود و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

6- در صورت پذیرش داوطلب لازم است قبل از درخواست مجوز ارزیابی جامع دکتری، مدرک مربوط به اخذ نمره زبان انگلیسی بر اساس مواد مندرج در آئین نامه اجرایی دوره دکتری ارائه نماید.

7- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور

 8- هریک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان می توانند بر اساس خود که در بندهای "الف" تا "ج" ذیل آمده است.

(الف) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 31/6/1367حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است پس از علامتگذاری در ثبت نام اولیه اینترنتی تصویر (اسکن) مدرک رزمندگی را بارگزاری کنند.

(ب) جانبازان 25% و بالاتر، فرزتد و همسر جانبازان و فرزندان و همسران آنان، و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه رزمندگان، لازم است پس از علامتگذاری در ثبت نام اولیه اینترنتی تصویر (اسکن) مدرک جانبازی را بارگزاری کنند.

(ج) براساس تبصره 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلبان بسیجی به دانشگاهها مصوب 18/03/ 1368هیات وزیران وفانون اصلاح قانون مذکور مصوب 11/09/71 مجلس محترم شورای اسلامی، داوطلبانی که از سال 1368 به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.

9- 20 درصد(20%) ظرفیت پذیرش، به متقاضیان سهمیه ایثارگران، البته به شرط کسب حد نصاب لازم تعلق می گیرد.

10- ثبت نام از داوطلبان برای آزمون ورودی دوره دکتری از شنبه 19/11/1392 لغایت شنبه  3/12 /1392 (قابل تمدید تا 10/12/1392) خواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:49 بعد از ظهر  توسط   | 

روز، ساعت و مکان برگزاری آزمون کتبی داوطلبان ورود به دوره دکترا تخصصی پردیس 2


روز، ساعت و مکان برگزاری آزمون کتبی داوطلبان ورود به دوره دکترا تخصصی پردیس

رشته (گرایش)

روز و ساعت و محل  برگزاری آزمون

مواد امتحان

علوم اقتصادی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی

روابط بین‌الملل

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

انديشه هاي سياسي غرب، اسلام و ايران  جامعه شناسي

سياسي (غرب و ايران)  -نظريه هاي روابط بين الملل

نظريه هاي كلاسيك، جديد و اقتصاد سياسي بين الملل

روش شناسي (سياسي، بين الملل و منطقه اي) زبان انگلیسی تخصصی ،

حقوق بین‌الملل عمومی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمانهای بین الملل

حقوق عمومی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، حقوق اداری، حقوق اساسی

حقوق خصوصی

پنجشنبه 21/1/1393 ساعت 9:00 صبح

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،  حقوق مدنی،حقوق تجارت، متون فقه خصوصی

فوتونیک( فوتونیک)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك

فیزیک( گرانش)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح دانشکده علوم (فیزیک) دانشگاه شهید بهشتی

مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك، مكانيك آماري پيشرفته1، زبان انگلیسی تخصصی،

فیزیک(اتمی و مولکولی)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح  دانشکده علوم (فیزیک) دانشگاه شهید بهشتی

مكانيك كوانتومي پيشرفته، الكتروديناميك،  مكانيك آماري پيشرفته1، زبان انگلیسی تخصصی.

شیمی( شیمی آلی)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی آلی پیشرفته، طیف سنجی در شیمی آلی،سنتز ترکیبات آلی.

شیمی(  شیمی تجزیه)

یکشنبه 18/12/1392 ساعت 30/8 صبح

دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی تجزیه پیشرفته،اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1، الکترو شیمی تجزیه ای.

شیمی(  فیتو شیمی)

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 9 صبح

پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی،شیمی آلی پیشرفته ، شیمی ترکیبات طبیعی ، جدا سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری

سه شنبه 20/12/1392 ساعت 30/ 8 صبح

دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی اندام ها، بیو شیمی، زیست شناسی سلولی و ملکولی ، فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء زبان انگلیسی تخصصی.

زیست شناسی - میکروبیولوژی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 30/ 8 صبح

دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی میکروارگانیزم ها، اکولوژی میکرو ارگانیزم ها - ژنتیک پرکاریتوها،ویروس شناسی پیشرفته،زبان انگلیسی تخصصی.

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده علوم زمین دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، ديدگاهها و نظريه هاي توسعه روستايي،  مكتبهاي جغرافيايي

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده علوم زمین دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی ، جغرافياي شهري پيشرفته،  مكتبها و نظريه هاي جغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته (گرایش)

روز و ساعت و محل  برگزاری آزمون

 

مواد امتحان

مخابرات( گرایش سیستم)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی مخابرات پيشرفته - فرآيندهاي تصادفي

مخابرات (کرایش میدان)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی رياضيات مهندسي پيشرفته  الكترومغناطيس پيشرفته

 برق( الکترونیک)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی مدارهاي مجتمع خطي  تئوري و تكنولوژي ساخت

مهندسی نرم‌افزار

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی سيستمهاي عامل پيشرفته  تحليل و طراحي الگوريتمها

معماری کامپیوتر

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

VLSIپيشرفته،، معماري كامپيوتر پيشرفته،زبان انگلیسی تخصصی

برق ( قدرت)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، الكترونيك قدرت 1،  ديناميك سيستمهاي قدرت

برق( کنترل)

شنبه 24/12/1392 ساعت 16 بعد از ظهر

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، سیستم های کنترل چند متغیره، کنترل مدرن

هسته ای( راکتور)

چهارشنبه 21/12/1392 ساعت 14 دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه  شهید بهشتی

زبان انگلیسی تخصصی، محاسبات پیشرفته ، فیزیک راکتور ، تکنولوژی نیروگاه

روانشناسی بالینی

متعاقبا اعلام خواهد شد

زبان انگلیسی تخصصی،اسیب شناسی روانی

 

لطفا توجه فرمائید:

(1) ضرایب مواد امتحانی یکسان است

 (3) داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حضور یابند

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 8:47 بعد از ظهر  توسط   | 

يا صاحب الزمان


يا صاحب الزمان.mp3
by sina K.2,725 KB | 2009-10-02 | MPEG Audio Stream
You should log in to download this file. Sign up for free if you don't have an account yet.
يا صاحب الزمان - download at 4shared. يا صاحب الزمان is hosted at free file sharing service 4shared.More...

Tags:يا صاحب الزمان  mp3

Mp3 Info:Bit Rate:96 kbps | Sample Rate:44100 |

Less
Protect Your Smartphone!
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 7:8 بعد از ظهر  توسط   | 

نباید ها

همه ما دوست داریم باور کنیم که نزدیکان مان آدم‌هایی متعادل، شاد و دارای ذهنی سالم هستند اما بارها پیش آمده که متوجه شدیم واقعیت غیر از این است. تصور کنید یکی از بهترین روزهای زندگی تان را آغاز کرده اید و خدا را برای همه زیبایی‌ها و نعمت‌هایش شکر می‌کنید که ناگهان رویارویی با یکی از آشنایان بلافاصله شما را از عرش به زیر می‌آورد. حتی اگر انسانی خوشبین و مثبت باشید، در کنار چنین اشخاصی منفی خواهید شد. از بدترین نوع شخصیت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد که باید از آنها دوری کرد:

● خودشیفته ‌ها
این افراد شدیدا حس خودبزرگ بینی دارند و چنین می‌پندارند که دنیا گرد آنها می‌چرخد. این افراد مانند کنترل گرها موذی و حیله گر نیستند و تا حدی آشکار خواسته‌های خود را بیان می‌کنند. گاهی به نظر می‌رسد باید به آنها گفت: "فقط خودت مهم نیستی که!" این افراد فقط خواسته‌های خود را در نظر می‌گیرند و نیازهای شما به باد فراموشی گرفته می‌شود. در این رابطه شما احساس یاس و سرخوردگی پیدا می‌کنید. آنها چنان انرژی شما را صرف خواسته‌ها و امیال خود می‌کنند که دیگر چیزی برای خودتان باقی نمی‌ماند.

● منفی گراها
این دسته قادر به درک خوبی‌ها و شادی‌ها نیستند. اگر به آنها بگویید که امروز روز بسیار قشنگی است حتما از اتفاق ناگوار قریب الوقوعی خبر می‌دهند؛ اگر از موفقیت امتحان میان ترم خود خبر دهید، در مقابل از سختی امتحانات نهایی به شما هشدار می‌دهند. آنها شادی را نابود می‌کنند. دید مثبت شما به زندگی جای خود را به بدبینی و منفی بافی می‌دهد. قبل از آنکه متوجه شوید، منفی گرایی در ذهن و روح شما جایگزین شده و همه شادی‌ها پشت شیشه‌های خاکستری پنهان می‌شود

● افرادی که همیشه در مورد دیگران قضاوت می‌کنند
مواردی که شما زیبا و دلفریب می‌بینید، به نظر این افراد عجیب و غیرجذاب است. اگر شما نظر جدیدی را جالب بدانید، این افراد آن را به کل اشتباه می‌شمارند. اگر شما سلیقه دوستی را ستایش کنید، آنها آن را بد یا مایه نگرانی قلمداد می‌کنند. افراد همیشه قاضی تقریبا مانند منفی گراها هستند. اگر قسمت اعظم وقت خود را با اینگونه افراد بگذرانید، طولی نمی‌کشد که شما هم یکی از آنها خواهید شد.

● خود رای‌ها
تخصص این عده کنترل دیگران به نفع خودشان است؛ و ممکن است چنان مهارتی هم داشته باشند که شما اصلا متوجه کنترل آنها نشوید تا زمانی که دیگر دیر شده است. این افراد نقطه ضعف‌های شما را پیدا می‌کنند و از این طریق به خواسته‌های خود می‌رسند. این افراد باورها و اعتماد به نفس شما را هدف قرار می‌دهند. این افراد راهی برای اجبار شما به انجام کاری پیدا می‌کنند که لزوما انجام نمی‌دهید و به این ترتیب شما احساس هویت، اولویت‌های شخصی و توانایی درک واقعیت مساله را ازدست می‌دهید و به ناگاه دنیا حول محور خواسته‌ها و اولویت‌های آنها قرار می‌گیرد.

● همیشه ناامیدها
اگر طرح جدید و بکری داشته باشید، همیشه ناامیدها به شما اطمینان می‌دهند که با شکست روبه رو خواهید شد؛ و زمانی که موفق می‌شوید، شما را دلتنگ و افسرده می‌کنند. اگر رویایی در سر داشته باشید، هشدار می‌دهند که دستیابی به آرزویتان غیرممکن است.
این افراد "آنچه هست" را باور دارند و نسبت به "آنچه خواهد شد" مشکوک و ناامید هستند. معاشرت با این افراد موجب می‌شود خودباوری و اعتماد به نفس خود را به راحتی از دست بدهید. در حالیکه پیشرفت و تغییر فقط نتیجه نوآوری و بدعت گذاری است، رویای ناممکن‌ها و تلاش برای دستیابی به دوردست‌ها.

● آنهایی که نمی‌توانند صممیمی‌ شوند
در کنار این افراد هیچگاه حس صمیمیت و راحتی نخواهید کرد؛ داستانی خنده دار تعریف می‌کنید اما آنها فقط لبخندی مودبانه تحویل می‌دهند. در پی بی توجهی آنها، شما غمگین و افسرده می‌شوید. یکی از مهیج ترین اتفاقاتی را که برایتان پیش آمده تعریف می‌کنید اما آنها فقط سرسری سر خود را تکان می‌دهند. روابط این دسته افراد مبتنی بر معیارهای سطحی و بی معنی است. زمانی که شما واقعا به یک دوست نیاز دارید، آنها نیستند. زمانی که نیازمند انتقادی سازنده هستید، از همانی که هستید تعریف می‌کنند و اگر حمایت بخواهید، شما را محکوم به شکست می‌دانند.

● حرمت شکن‌ها
این افراد در بدترین زمان و به بدترین شکل ممکن حرفی می‌زنند یا کاری انجام می‌دهند؛ در یک کلمه حرمت نگاه نمی‌دارند. شاید این فرد کسی باشد که به او اعتماد کرده بودید اما او از این اعتماد سوءاستفاده کرده و رازتان را برملا می‌کند. شاید یکی از نزدیکان تان باشد که در کارهایی که به او ارتباط ندارد دخالت می‌کند، یا شاید همکاری باشد که رفتاری تحقیرآمیز پیشه کرده است.

● آنهایی که همیشه متوقع هستند
هیچ وقت نمی‌توان این افراد را راضی و خوشحال نگه داشت. آنها قدر شما را نمی‌دانند و خواسته‌هایشان غیرواقعی و نامعمول است؛ همیشه دنبال مقصر جلوه دادن شما هستند و هرگز مسوولیت چیزی را خود قبول نمی‌کنند.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 6:11 بعد از ظهر  توسط   | 

پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری از طریق اینترنت میسر شده است ...

 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392ساعت 9:49 بعد از ظهر  توسط   | 

6 یار قطعی<احتمالی> روحانی در دولت تدبیروامید را بشناسید

به گزارش رهیاب، در تیم مشاوران و نزدیکان حسن روحانی برخی از چهرها هستند که قطعا می توانند در دولت وی دارای جایگاه و پایگاه باشند.

 در این میان می توان به چهره ای همچون علی یونسی اشاره کرد. وی وزیر اطلاعات دوره خاتمی و از مشاورازن نزدیک روحانی است.

گزینه بعدی، محمدباقر نوبخت است. وی نماینده چند دوره رشت در مجلس و از نزدیک ترین افراد به روحانی است. او در مجلس ششم جز اقلیت مجلس به شمار می رفتو نوبخت می تواند در حلقه دولتمردان اقتصادی قرار گیرد.

محمود واعظی هم در حال حاضر در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول فعالیت است، می تواند یکی از گزینه ها روحانی در دستگاه دیپلماسی باشد. او معاونت امور سیاست خارجی این مرکز است.

اسحاق جهانگیری هم که سابقه وزارت در دولت خاتمی را دارد و نیز از اعضای کارگزاران سازندگی محسوب می شود، می تواند در دولت روحانی، ور یکی از سمت های مهم دولتی قرار بگیرد.

اکبر ترکان و محمدرضا نعمت زاده هم که ستاد روحانی در ایام انتخابات را اداره می کردند، می توانند از گزینه های قطعی دولتمردی در دولت اینده باشند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر 1392ساعت 4:49 بعد از ظهر  توسط   | 

بیمه اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف

برگزاری جلسه مهم درباره بیمه اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف در محل دفتر وزارت دادگستری
« در اجراي تصميم طرح الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 » جلسه اي در دفتر وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني مرکز امور شوراهاي حل اختلاف « در اجراي تصميم طرح الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 » جلسه اي با حضور جناب آقاي بختياري وزير محترم دادگستري و حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي احمدي ميانجي رياست محترم مرکز امور شوراهاي حل اختلاف ، جناب آقاي دکتر تاجي معاون محترم حقوقي و امور مجلس و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و نمايندگان محترم معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سازمان تامين اجتماعي ، در محل دفتر وزارتت دادگستري تشکيل شد و طرح مذکور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نهايتاً با جمع بندي نظرات ، متن اصلاحي تنظيم و جهت اقدام مقتضي به رياست محترم کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دکتر مقدسي و اعضاي محترم آن بشرح ذيل اعلام گرديد .

طرح قانوني بيمه بازنشستگي ، فوت ، از کارافتادگي اعضاء و کارکنان شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده واحده : صندوق تامين اجتماعي مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامين اجتماعي اعضاء و کارکنان شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور را از تاريخ تصويب اين قانون ، در صورتي که مشترک هيچ يک از صندوقهاي بيمه و بازنشستگي نباشند ، در برابر حمايت هاي بازنشستگي ، از کارافتادگي ، فوت و درمان به صورت اختياري و بر اساس آيين نامه اي که توسط صندوق تامين اجتماعي با همکاري وزارت دادگستري تهيه و براي تصويب هيات دولت پيشنهاد خواهد شد بيمه نمايد .

تبصره 1 : حق بيمه اين افراد بر مبناي حداقل حقوق کارکنان دولت که هر ساله به تصويب هيات وزيران مي رسد با نرخ 27 درصد سهم قوه قضائيه و سه درصد سهم بيمه شده قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .

تبصره 2 : منابع مالي سهم قوه قضائيه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون از محل افزايش 
هزينه هاي دادرسي موضوع ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي تامين خواهد شد . بدين منظور هزينه دادرسي در امور کيفري از 5000 ريال به 30000 
و در امور مدني از 30000 ريال به 150000 اضافه مي شود .


 
پنجشنبه, ارديبهشت 12, 1392
تبدیل مرکز امور شوراهای حل اختلاف به معاونت با موافقت رییس قوه قضاییه 
 به گزارش اداره کل روابط عمومی؛ در سايه عنايات خداوند متعال و پي گيري‌هاي رياست محترم مركز امور شوراهاي حل اختلاف، رياست محترم قوه قضائيه؛ حضرت آيت ا... آملي لاريجاني«دام عزه» با تشكيلات پيشنهادي مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه...


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392ساعت 7:45 بعد از ظهر  توسط   | 

استخدام اعضاء شورا


رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در سومین همایش قضات ، روساء و اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری صبح امروز برگزار گردید در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود.

 

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور:
اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در سومین همایش قضات ، روساء و اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری صبح امروز برگزار گردید در خصوص بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: اگر بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور درست نشود ، استعفاء خواهم نمود.
حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی خاطر نشان کرد: در نيمه دوم فروردين ماه سال آينده، گردهمايي براي رفع مشکلات شوراها برگزار خواهد شد و پس از بررسي و ثبت مشکلات استان‌ها، براي هريک از استان‌ها به طور جداگانه موافقتنامه‌اي مبادله مي‌شود
ایشان ادامه داد:خدماتی که کارکنان شوراهای حل اختلاف در حل دعاوی انجام می دهند با هیچ پاداشی هم وزن نمی شود
وی افزود: وضعیت جامعه ما بگونه ایست که هیچ چاره ای جز کمک شوراهای حل اختلاف وجود ندارد
ایشان در ادامه افزود: در سال گذشته یک میلیون و هفتصد هزار پرونده ماده 11 در کشور داشتیم که از این میزان حدود 93000 پرونده مورد اعتراض واقع شده است در حالی که در دستگاه قضایی 80 درصد پرونده های بدوی مورد اعتراض واقع می شود که ضرورت وجود شوراها بیشتر مشخص می گردد.
حجت الاسلام محمد مهدی میانجی تصریح کرد: با خدمات مطلوبی که شوراها در کشور انجام داده اند استقبال از شوراهای حل اختلاف در دولت هم زیاد شده است.
وی در ادامه اظهار داشت:تعداد کارکنان و اعضاء شورا در کشور بسیار زیاد است و درآمد کم که خود مشکلات خاصی را پدید می آورد که امیدواریم در سال جدید این مشکلات کاهش یابد
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: برنامه هایی که همزمان با آغاز سال نو اجرا خواهد شد اختصاص 300 قاضی به شوراهای حل اختلاف کشور است که در استانها تقسیم خواهند شد.
ایشان همچنین ادامه داد: قضاتی که وارد دستگاه قضایی می شوند به مدت 3 سال باید در شوراهای حل اختلاف خدمت نمایند
 

 

 

 

حجت الاسلام احمدی میانجی افزود: کسانی که در شوراها فعالیت می نمایند در آزمونهای استخدامی از الویت برخوردار خواهند بود

 

وی در خصوص استخدام اعضاء شورا اظهار داشت: پیشنهاد شده است که در سال جدید از میان لیسانسه های حقوق شاغل در شوراها آزمون قضاوت گرفته شود و قاضی شورا از میان آنها انتخاب شود

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392ساعت 4:23 بعد از ظهر  توسط   | 

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف


آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور در بند ۱۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذکور و اين آيين‌نامه۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهاي حل اختلاف.۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر ستان.فصل دوم ـ تشکيلات شورا:ماده۲ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.ماده۳ـ رياست شوراهاي استان به عهده يکي از معاونين رئيس کل دادگستري استان خواهدبود که بنا به پيشنهاد رئيس کل دادگستري و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت ۳ سال توسط رئيس کل دادگستري استان منصوب مي‌شودتبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.ماده۴ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشکيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس کل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجودممکن خواهدبود. رئيس کل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشکيل دهد.تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشکيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماکن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس کل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهد شد.ماده۵ ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يک از چندشعبه شورا يک نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يکي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يک دفتر کل باشد که مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهد شد.فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شوراماده۶ ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس کل دادگستري استان منصوب گردند.تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان کساني برگزيده خواهندشد که از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.ماده۷ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها که قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.ماده۸ ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس کل دادگستري تعيين خواهدشد.ماده۹ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي که بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهد بود.فصل چهارم ـ قاضي شوراماده۱۰ـ به منظور تأمين قضات شوراها هرساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني که نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس کل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.ماده۱۱ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشکيل خواهد شد.فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:ماده۱۲ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه کاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزهقضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نيز خواهدشد.ماده۱۴ـ شکايات و دعاوي موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون که در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مکلفند شکايات و دعاوي مذکور را به شوراي محل ارسال نمايندتبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري که جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.ماده۱۵ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شکاياتي که در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.ماده۱۶ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شکايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون مي‌تواند با حضور وي يا وکيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت کتبي به عمل آيد.ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.ماده۱۸ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد که اموال عمومي غيردولتي شامل کليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب۱۳۸۶ خواهد شد.ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف کار، کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديکترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و کيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالک يا مالکان خواهدبودو در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول است.ماده۲۱ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور کيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهد شد.فصل ششم ـ داوري:ماده۲۲ـ علاوه بر مواردي که « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يکديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري کرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام کند متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه کنند. داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اکثريت مناط اعتبار است، در غياب يک يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهند شد.ماده۲۴ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.ماده۲۵ـ رسيدگي به درخواستهايي که به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون مي‌باشد.ماده۲۶ـ دعـوي طاري موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود که از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يکي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابلماده۲۷ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مدارکي است که احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممکن گردد. نظير تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر کارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است.ماده۲۸ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زير انجام خواهدشد.الف: تحقيق محلي: کسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي کشف واقع است که بايد به صورت کتبي گزارش شود.ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذکور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهد شد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.ماده۲۹ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارک، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شکايت کيفري درخواست با ذکر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاکي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارک و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأيماده۳۰ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشدماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌کند.ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه کتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس باشد.ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان يا شاکي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.ماده۳۴ـ پرونده‌هايي که در اجراي ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احکام شورا:ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت کتبي، نامه‌هاي الکترونيکي، تماس تلفني، ارسال پيام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي که براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد کتباً انجام شود.ماده۳۶ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احکام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا که توسط رئيس کل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت محکوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احکام کيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي که بازداشت محکوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهد شد.ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدني و کيفري دادگاه‌ها خواهدبودماده۳۸ـ مواردي که انجام تکاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همکاري مراجع دولتي يا عمومي (بويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذکور مکلف به همکاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب کيفري، اداري و انتظامي خواهد بود.فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:ماده۳۹ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.تبصره۱ـ جرايم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.تبصره۲ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.فصل يازدهم ـ آموزش:ماده۴۰ـ کليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مرکز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذکور اعلام نمايد.ماده۴۱ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، کميسيون تخصصي مشورتي توسط مرکز امور شوراها به ترتيب زير تشکيل خواهدشدالف ـ اعضاء کميسيون عبارتند از:1ـ رئيس مرکز امور شوراها (رئيس کميسيون)۲ـ مـديرکل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مرکز امور شوراها۴ـ رئيس شوراهاي استان تهرانب ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اکثريت مناط اعتبار است.ج ـ دبير کميسيون توسط رئيس کميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه کميسيون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و کارشناسي اداره شوراهاي استان به کميسيون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهاياستان‌هاي بايد از ارسال سؤالات تکراري و غيرضروري و مواردي که قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:ماده۴۲ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امکانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشکيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدکردماده۴۳ـ قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي که به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا وانجام وظايف مربوط، تجربه کافي، حُسن شهرت و مانند آن.ماده۴۴ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانکي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.تبصره۱ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري کل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهد شد.ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم کمي و کيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهدبود که با پيشنهاد مرکز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.تبصره۱ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان که به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.تبصره۲ـ مأموريت کارکنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طريق اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.ماده۴۶ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌کاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌کاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر کتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس کل دادگستري استان اقدام خواهند نمودماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و کارکنان شورا توسط هيأت مرکزي گزينش کارکنان اداري قوه قضاييه در مرکز استانها انجام خواهدشد.فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :ماده۴۸ـ رئيس کل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.ماده۴۹ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شکايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذکور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت کرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي وارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني:ماده۵۱ ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد ماده۵۲ـ اين آيين‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392ساعت 4:21 بعد از ظهر  توسط   | 

عقد مرابحه

عقد مرابحه چيست؟ 

بيان لراقتصادي/مرابحه در اقتصاد اسلامي نوعي از بيع (خريد و فروش) است. در اين نوع معامله شخص معامله‏‏ کننده با گرفتن مقداري از سود معامله را به ديگري واگذار مي‌کند. اين نوع قرارداد، قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده‌است. مرابحه يکي از عقودي است که اخيراً در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و عبارت است از «فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت مي‌گردد.» مرابحه يکي از ابزارهاي تامين مالي اسلامي است که حدود 80 درصد در عمليات بانک‌هاي اسلامي درجهان براي تامين مالي تجارت از طريق اين عقد انجام مي‌گردد. کاربرد عقد مرابحه براي تامين مالي توليد، و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، کشاورزي و معدني مي‌باشد. همچنين مرابحه در بخش بازرگاني نيز کاربرد دارد. اين عقد ابزار مهمي براي حمايت از تامين نياز خانوارهاي کشور به هر نوع کالا مثل لوازم خانگي و اجناس مصرفي و کالاهاي بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت‌هاي اعتباري خواهد بود که مي‌تواند موجب رواج جدي کارت‌هاي اعتباري شود. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه و تامين مالي براي خريد سهام بنگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت اين عقد در تامين مسکن و همچنين خريد مصالح ساختماني امکان حمايت‌ مالي بانک‌ها را فراهم مي‌نمايد.

استصناع چيست و مرابحه كدام است ؟
علی طالبی
در قانون برنامه پنجم توسعه ، به عقود مطروحه در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (مضاربه ، مساقات ، مزارعه و اجاره به شرط تمليك ) عقود ديگري هم اضافه شده است 1 . اين عقود اضافه شده كه ادبيات جديدي را وارد سيستم بانكي خواهد نمود عبارتند از :استصناع-مرابحه-خريد دين
قانون گذار در برنامه پنجم ، امر تصويب آيين نامه اجرايي عقود مذكور را بر عهده هيئت وزيران نهاده است .
هيئت‌محترم وزيران در جلسه مورخ 2/5/90 بنا به پيشنهاد بانك مركزي
آيين نامه اي را در اين ارتباط در چند ماده كه در حد تعريف واژه هاست نه ريز عمليات اجرايي ، به تصويب نامه دو دهه پيش موضوع آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا طي 14 ماده الحاق نموده است 2 كه در انتها دستورالعمل اجرايي عقود مذكور را موكول به تهيه بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار كرده است !
به ديگر سخن آيين نامه اجرايي كه مقنن در قانون برنامه پنجم موكول به تصويب هيئت وزيران كرده است ،هيئت وزيران طي مصوبه مورخ 12/5/90 خود ، آن را به شوراي پول و اعتبار تفويض كرده است !
اين رويكرد در آيين نامه نويسي و اين تصويب نامه به هر دليل ( از جمله به دليل عدم عبور مصوبه نهايي از فيلتر هيئت تطبيق) از آن جهت كه مقنن مي گويد آيين نامه اجرايي را هيئت وزيران تصويب كند ، ولي هيئت وزيران مي گويد شوراي پول مصوب نمايد ! هم مغاير اصل 138 قانون اساسي و هم مغاير ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به نظر مي رسد اما بعد:
بر اين مبنا ( به حكم مصوبه دولت ) نه به حكم مقنن در ماده 98 قانون برنامه !
دستور العمل اجرايي عقد استصناع در يكهزار و يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/5/90 شوراي پول و اعتبار تصويب شده و جهت اطلاع ( دقت شود جهت اطلاع نه اقدام ) به مديران عامل بانك هاي دولتي و غيردولتي و شركت‌هاي دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ( دقت شود نه به ديگر موسسات اعتباري ) مشتمل بر
30 ماده و 9 تبصره به شرح زير ابلاغ گرديده است 3 .
ماده 1- استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين ، متعهد به ساخت ( توليد ، تبديل و تغيير) اموال منقول و غير منقول ، مادي و غير مادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي گردد .
ماده 2- بانك ها مي‌توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن‌، مسكن و كشاورزي ، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت رابه سازنده واگذار نمايند .
ماده 3- بانك ها نمي توانند درخصوص محصولات كشاورزي ، مبادرت به انعقاد استصناع نمايند .
تبصره - فرآيند تبديل محصولات كشاورزي به محصولات ديگر از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
پي نوشت‌‌ها:
1-ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه
2- تصويب نامه شماره 982975/ت 46738 مورخ 12/5/90 هيئت وزيران
3- تحت شماره 141646/90 مورخ 2/6/90 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392ساعت 4:7 بعد از ظهر  توسط   | 

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی


ماده 1- هیئت سه نفره منتخب از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که عبارتند از معاون اجرائی ریاست قوه قضائیه مدیر کل اموزش و گزینش استخدام قضات، معاون حقوقی امور مجلس وزارت دادگستری (آقایان عباسی فرد، میر حجازی، منتظری) براساس مواد این دستورالعمل نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان قوه قضائیه از اداری به قضائی اقدام می نمایند. 
ماده 2- جلسات هیئت در محل اداره کل آموزش تشکیل و دبیر هیئت با نظر اعضاء انتخاب می شود و هزینه جلسات و آزمون و غیره در داخل اعتبارات مالی اداره کل اموزش قابل محاسبه می باشد. 
تبصره- تعداد جلسات و زمان آن بستگی به میزان داوطلبین دارد و در هر هفته حداقل یک جلسه و در صورت نیاز دو جلسه در هر هفته خواهد بود. 
ماده 3- داوطلبین تبدیل وضعیت لازم است تقاضای خود را کتباً بانضمام مدارک مندرج در ماده 7 این دستورالعمل به دفتر هیئت به نفره تسلیم تا پس از دستور ثبت و تشکیل پرونده نسبت بانجام آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت اخلاقی و عدالت برابر و مواد آتی اقدام گردد. 
ماده 4- زمان برگزاری علمی در هر چهار ماه یکبار با توجه به امکانات اداره کل آموزش برگزار خواهد گردید. 
ماده5- برای اخراز صلاحیت اخلاقی ، توان کاری، شغلی، اجتماعی و عدالت فرد او ؟ اداره کل اموزش به صورت محرمانه از حراست مرکزی دادگستری ، وزارت اطلاعات به طرفق مقتضی استعلام خواهد کرد و در مواردی که اعضای هیئت استعلام و لازم نبیند مراتب را به اداره کل اموزش اعلام و در این صورت پذیرش در آزمون علمی کافی برای احراز صلاحیت تبدیل از اداری به قضایی می باشد. 
تبصره: چنانچه حراست مرکزی دادگستری یا وزارت اطلاعات در مهلت دو ماه از تاریخ استعلام پاسخ لازم را ندهد. هیئت راساً نسبت به وضعیت متقاضی تصمیم خواهد گرفت. 
ماده 6- برای احراز عدالت فرد او طلب لازم است حداقل دو نفر که مورد تائید هیئت سه نفره باشند نسبت به تعدیل ویا توئیق داوطلب صراحتاً اعلام نظر نمایند. 
تبصره 1- از کلیه داوطلبین پس از قبولی در آزمون علمی و احراز صلاحیت بوسیله هیئت مصاحبه بعمل خواهد آمد. 
تبصره 2- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت مثبت ارزیابی گردد، براسا تبصره 1 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزش مصوب 4/4/59 از گذرانیدن دوره کارآموزی معاف بوده و از طریق مدیر کل اموزش محل خدمت متقاضی مشخص و پیشنهاد صدور ابلاغ قضائی بعنوان قاضی تحقیق به اداره کل کارگزینی داده خواهد شد. 
تبصره 3- چنانچه نتیجه مصاحبه داوطلب از نظر هیئت برای تصدی قضاء از لحاظ علمی و عملی ضعف تشخیص داده شد حسب مورد هیئت نسبت به تعیین مدت کارآموزی اتخاذ تصمیم خواهد شد و پس از طی دوره از داوطلب مجدداً مصاحبه بعمل خواهد امد. 
تبصره 4- چنانچه صلاحیت داوطلب از نظر هیئت سه نفره جهت تصدی منصب قضاء احراز نگردیده داوطلب کماکان در سمت قبلی بکار اداری انتقال خواهد داشت. 
ماده 7- مدارک لازم جهت ثبت نام از داوطلبین موضوع ماده 4 قانون استخدام قضات عبارتند از: 
1- ارائه درخواست کتبی از ناحیه داوطلب 
2- ارائه حکم کارگزینی ؟؟ در ردیف 9 حکم حقوقی 
3- ارائه گواهی 5 سال سابقه خدمت در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن 
4- ارائه گواهینامه لیسانس حقوق قضائی و یا لیسانس الهیات گرایش مبانی فقه حقوق از دانشگاههای معتبر 
5- به مدرک تحصیلی داوطلبانه لیسانس خود را بعنوان معادل اخذ نموده مانند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. 
تبصره- ارائه گواهی نامه موقت تحصیلی به هنگام ثبت نام کافی است. 
ماده 8- اداره کل کارگزینی مکلف است پس از معرفی داوطلب بوسیله اداره کل آموزش پیشی نویس ابلاغ قضائی را تهیه و بعنوان ریاست قوهق ضائیه ارسال نماید. 
ماده 9 - مذاکرات تصمیمات و شرح اقدامات هیئت دردفتر مخصوصی ثبت و به منظور پیگیری امور جاریه یک نفر از کارمندان اداره کل آموزش به عنوان مدیر دفتر هیئت سه نفره تعیین و امر محوله را تحت نظر دفتر کمیسیون تا حصول نتیجه نهایی اجرا نماید. 
ماده 10- این دستورالعمل بر 10 ماده و 7 تبصره به تصویب رسیده و دستورالعملهای قبلی ملغی الاثر اعلام می گردد


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت 8:41 بعد از ظهر  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر